Mikä ihmeen tekopökkelö?

Äänestä paras metsäsana ja
osallistu arvontaan. Voit voittaa
Metsien Suomi x Billebeino -tuotteita

Äänestä

Mikä ihmeen tekopökkelö? Äänestä paras metsäsana.

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan monin keinoin. Metsien suojelu on tärkeää, mutta niin on myös talousmetsien luonnonhoito. Puunkorjuun ohella sitä tehdään kaikissa Suomen metsissä suojelumetsiä lukuun ottamatta. Muun muassa tästä luonnonhoidosta kertoo Metsien Suomi - sillä metsä, se on kaikessa mukana.

Haastamme sinut mukaan tutustumaan tähän työhön.

Valitse kiinnostavin, paras tai vain hauskin luonnonhoidon sana.
Lue samalla lisää, millaista työtä sanojen takana on.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.metsiensuomi.fi

Säästöpuu

Säästöpuu on hakkuiden yhteydessä kaatamatta jätetty puu. Se antaa turvaa ja ravintoa erityisesti lahopuulla eläville lajeille. Parhaita säästöpuita ovat haavat, joita jätetään kasvamaan mieluiten ryhmissä, kunnes ne vanhuuttaan kaatuvat ja lahoavat.

Tekopökkelö

Tekopökkelöitä tehdään hakkuiden yhteydessä. Tekopökkelö syntyy, kun puu katkaistaan 3-4 metrin korkeudelta. Näin se tarjoaa metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeää pystylahopuuta ja kotikolon paikan kolopesijöille.

Suojatiheikkö

Suojatiheikössä on erikokoisia puita ja pensaita, jotka antavat metsälinnuille ja muille metsän eläimille ravintoa ja suojaa esimerkiksi petoja vastaan. Tiheikön annetaan kasvaa rauhassa, kun metsässä tehdään metsänhoitotöitä, esimerkiksi harvennuksia.

Yhteystiedot täyttämällä osallistut arvontaan, jossa voit voittaa Metsien Suomi x Billebeino -kangaskassin ja T-paidan.

Paidan koko

XS
S
M
L
XL
XXL
×

METSIEN SUOMI-ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä

Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 5. krs, 00100 Helsinki, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Metsien Suomi -arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa http://kampanjat.supla.fi/metsiensuomi/.

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät.

Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan yhteydessä markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan. Mikäli osallistuja ei ole antanut markkinointilupaa, hänen yhteystietonsa hävitetään 1 kuukauden kuluessa arvonnan päättymisestä.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 7.6.-27.6.2021 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä http://kampanjat.supla.fi/metsiensuomi/ -sivuilla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Palkintona arvotaan kampanjan aikana Metsien Suomi x Billebeino tuotepaketteja (1 paketti sisältää kangaskassin ja T-paidan). Palkintoja arvotaan yhteensä 9 kpl.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittajien nimiä voidaan julkaista Nelosen radioiden suorassa lähetyksessä tai sosiaalisen median kanavissa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.